فلسفه

روی من راست کلیک کن!

چند روز پیش با دوستام نشسته بودیم مشغول بازی آنلاین که رضا گفت “روی من راست کلیک کن و …” همون لحظه یه دنیای خیلی هیجان انگیز رو تصور کردم که آدما میتونن رو هم کلیک کنن راست کلیک کنن و …! مثلا فرض کنید یه عینک خیلی شیک به …