سلام ستاره
ادبیات

سلام ستاره

چقدر خوبه آدم با ستاره ها حرف بزنه میدونی… من کمی خجالتی ام و روم نمیشه با غریبه ها صحبت کنم اما با تو راحتم ستاره. نمیدونم چرا شاید تو اصلا غریبه نیستی یا… نمیدونم. راستش خیلی وقته میخوام باهات حرف بزنم چند بارم سعی کردم، یعنی شبا بیدار موندم …