لینوکسیسم

داستان منو برنامه نویسی

این پست یک جور روایته ست. از لحظه ای که واژه برنامه نویسی تو مخ من افتاد و کنجکاو شدم برم دنبالش. پس اگر حوصله خوندن داستان ندارید و این قضیه براتون جذابیتی نداره توصیه میکنم نخونید! ماجرا برمیگرده به 18 سالگی من(سال 1393) وقتی که نتیجه کنکور اومد و …